+32 (0)53 78 43 98
Louis d'Haeseleerstraat 74, 9300 Aalst
info@goudsmidatelierclaessens.be

Algemene voorwaarden

www.goudsmidatelierclaessens.be is eigendom van :
Goudsmidatelier Claessens - Claessens I&C
Louis D’Haeseleerstraat 74
9300 Aalst
Ondernemingsnummer : BE 0441.718.006
Mail : info@goudsmidatelierclaessens.be

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten, alle potentiële bestellingen en alle overeenkomsten tussen de klant (verder benoemd als “de klant”) en Goudsmidatelier Claessens (verder benoemd als “de leverancier”) via de online shop (www.goudsmidatelierclaessens.be).
Elke klant dient kennis te nemen van deze voorwaarden en dient er zich akkoord mee te verklaren alvorens over te gaan tot een feitelijke bestelling.

De leverancier behoudt ten allen tijde het recht de algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de klant terugvindt op de website, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

2. Overeenkomst tussen de klant en de leverancier

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant expliciet de algemene voorwaarden.

De overeenkomst komt slechts tot stand na formele bevestiging en aanvaarding van de bestelling door de leverancier en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail.

De bestelling zal enkel en alleen worden uitgevoerd wanneer de betaling van de bestelling is geregistreerd op onze rekening BE68424312739134

Voor zover toegestaan door de wet, gaat de klant, in geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten.

Indien de leverancier de bestelling om een niet nader gespecificeerde reden niet kan uitvoeren, laat de leverancier dit zo snel mogelijk weten aan de klant; zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

De leverancier kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

3. Productspecificaties, Prijzen & Tarieven

Alle producten die door de leverancier aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven.
De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden en voor de eventueel vermelde periode.

De aangegeven prijzen zijn ten allen tijde inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

De verzendkosten worden bij bestelling getoond aan de klant. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in haar aanbiedingen voorkomen. De leverancier biedt zijn producten aan op www.goudsmidatelierclaessens.be tot uitputting van voorraad.

4. Betaling

De klant is ertoe gehouden het bedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon, de afrekening of factuur.

Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de te leveren goederen en eventuele verzendkosten. Beiden zijn ten allen tijde inclusief BTW.

Betaling kan via de aangeduide betaalmethode.

5. Levering en levertermijnen

Onze producten worden geleverd via Mikropakket

De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon of factuur.
Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling.

Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van de leverancier tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de klant.

De levertermijn bedraagt maximaal 3 weken tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is, wordt dit zo snel als mogelijk meegedeeld aan de klant.
In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding noch terugbetaling voor het overschrijden van leveringstermijn.

6. Annuleren van de transactie

Door het voltooien van de bestelling via www.goudsmidatelierclaessens.be, bevestigt de klant de bestelling. De leverancier start dan met de verwerking van de bestelling.

Annuleringen zijn mogelijk, en dienen binnen de 24 uur na de bestelling gemeld te worden via shop@goudsmidatelierclaessens.be met vermelding van het bestelnummer.

7. Terugneming en terugbetaling

Aangezien de leverancier werkt met hypergepersonaliseerde goederen kan er op geen enkel moment aanspraak gemaakt worden op een terugneming en terugbetaling van de aangeschafte producten.

8. Gegevens van de Klant

Door gebruik te maken van shop.goudsmidatelierclaessens.be stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door de leverancier van bepaalde persoonlijke gegevens.
De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van de leverancier.
De klant heeft steeds het recht om zijn/haar gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. De klant kan daarvoor steeds terecht bij de leverancier via e-mail: shop@goudsmidatelierclaessens.be.

De leverancier maakt de persoonsgegevens nooit over aan derden.

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet contact op te nemen met de leverancier.
Dankzij het label Handmade in Belgium ben je er zeker van dat je Belgisch koopt. Want wie het HIB-label draagt, maakt eigen kwaliteitsproducten op kleine schaal. Hier, in ons land.
© 2024 Goudsmidatelier Claessens. All rights reserved. Web by pixelneuroot.